[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 22 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
link banner
e-Learning

ค้นหาจาก google
คลังข้อสอบ O-NET

แผนผังหน่วยงาน
ครูภาคศาสนา(มัธยม)
นายอนงค์ พินิจทรัพย์
ครู
กลุ่มสาระอัลกรุอ่าน
Click ดูประวัติ
นายชำนาญ จันทร์จิ
ครู
กลุ่มสาระอัลกรุอ่าน
นายสง่า ดารากัย
ครู
กลุ่มสาระอัลกรุอ่าน
Click ดูประวัติ
นายหมาน เจ๊ะหมัด
ครู
กลุ่มสาระอัลกรุอ่าน
Click ดูประวัติ
นางปราณี สัมฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระอัลกรุอ่าน
นางจุรีย์ หมิดหวัง
ครู
กลุ่มสาระอัลกรุอ่าน
นายณัฐวุฒิ ผาสุภาพ
ครู
กลุ่มสาระอัลฮาดิษ
Click ดูประวัติ
นายอุเสน โต๊ะยะเล
ครู
กลุ่มสาระอัลฮาดิษ
นายยุโสบ ปันตะ
ครู
กลุ่มสาระอัลฮาดิษ
นายอับดุลฮาลีม แย่งคุณเชาว์
ครู
กลุ่มสาระอัลฮาดิษ
นายดุสิต รักไทรทอง
ครู
กลุ่มสาระอัลฮาดิษ
Click ดูประวัติ
นายหมาด ชายคีรี
ครู
กลุ่มสาระอัลฮาดิษ
Click ดูประวัติ
นายหวาง ขวัญคาวิน
ครู
กลุ่มสาระอัลฮาดิษ
Click ดูประวัติ
นายออดะหลี วัฒนะ
ครู
กลุ่มสาระอัลฮาดิษ
Click ดูประวัติ
นางเรวดี วัฒนะ
ครู
กลุ่มสาระอัลฮาดิษ
นายอะหมาด ประเสริฐดำ
ครู
กลุ่มสาระอากีดะห์
นายมะดี สิโปด
ครู
กลุ่มสาระอากีดะห์
Click ดูประวัติ
นางสาวรูวัยดี สุมาลี
ครู
กลุ่มสาระอากีดะห์
Click ดูประวัติ
นางสาวนาปีซ๊ะ ยามา
ครู
กลุ่มสาระอากีดะห์
Click ดูประวัติ
นางอำพร คงยศ
ครู
กลุ่มสาระอากีดะห์
นางอะสัน นิยมเดชา
ครู
กลุ่มสาระอากีดะห์
Click ดูประวัติ
นางโสภาภรณ์ มหันกฤษ
ครู
กลุ่มสาระอากีดะห์
Click ดูประวัติ
นายยุโสบ ศรีดุกา
ครู
กลุ่มสาระอัตตารีค
Click ดูประวัติ
นางหร้อปิย๊ะ เขตนคร
ครู
กลุ่มสาระอัตตารีค
Click ดูประวัติ
นางสาวฮะมะเสาะ ประเสริฐดำ
ครู
กลุ่มสาระอัตตารีค
Click ดูประวัติ
นายอภินันท์ สังเก
ครู
กลุ่มสาระภาษาอาหรับ
Click ดูประวัติ
นายบุญลาภ สัพโรจน์
ครู
กลุ่มสาระภาษาอาหรับ
Click ดูประวัติ
นายเกาะเดช สัมฤทธิ์
ครู
กลุ่มสาระภาษาอาหรับ
Click ดูประวัติ
นายปราโมทย์ ยีหะหมัด
ครู
กลุ่มสาระภาษาอาหรับ
นายดรหมาน พิศแลงาม
ครู
กลุ่มสาระภาษาอาหรับ
Click ดูประวัติ
นางสาววัรดะฮ์ นิยมเดชา
ครู
กลุ่มสาระภาษาอาหรับ
Click ดูประวัติ
นายสอแหล้ ตัดสายชล
ครู
กลุ่มสาระภาษาอาหรับ
นายสุใสหมาน นิยมเดชา
ครู
กลุ่มสาระภาษาอาหรับ
Click ดูประวัติ
นายมะหมูด ประดิษฐ์
ครู
กลุ่มสาระภาษาอาหรับ
นางสาวยุสรา สุมาลี
ครู
กลุ่มสาระภาษามลายู
Click ดูประวัติ
นางอุมารินทร์ มหันกฤษ
ครู
กลุ่มสาระภาษาอาหรับ
Click ดูประวัติ
นางสุกัญญา โต๊ะเตบ
ครู
กลุ่มสาระภาษามลายู
Click ดูประวัติ
นางสาวนูรอัยนี นิยมเดชา
ครู
กลุ่มสาระภาษามลายู
นางสาวสุวรรณี ไชยเพศ
ครู
กลุ่มสาระภาษามลายู
นางนุรฮายาตี พิศแลงาม
ครู
กลุ่มสาระภาษามลายู
Click ดูประวัติ
นายละซี ชิงชัย
ครู
กลุ่มสาระอัลฟิกฮ์
Click ดูประวัติ
นายอับดุลฆอนี เจ๊ะหมาด
ครู
กลุ่มสาระอัลฟิกฮ์
นายณรงค์ ใบระหมาน
ครู
กลุ่มสาระอัลฟิกฮ์
นายนที โต๊ะเหม
ครู
กลุ่มสาระอัลฟิกฮ์
นายมูหัมหมัดซากี ประเสริฐดำ
ครู
กลุ่มสาระอัลฟิกฮ์
Click ดูประวัติ
นายราชัน แย่งกุลเชาว์
ครู
กลุ่มสาระอัลฟิกฮ์
นายดรหมาน รับไทรทอง
ครู
กลุ่มสาระอัลฟิกฮ์
นางชารีฟ๊ะ รัญจวนจิตร
ครู
กลุ่มสาระอัลฟิกฮ์
นายสวาสดิ์ ดารากัย
ครู
กลุ่มสาระอัคล้าค
Click ดูประวัติ
นายเอนก เขตนคร
ครู
กลุ่มสาระอัคล้าค
Click ดูประวัติ
นายสาริด สัพโรจน์
ครู
กลุ่มสาระอัคล้าค
Click ดูประวัติ
นายธีรโชติ วาหะ
ครู
กลุ่มสาระอัคล้าค
นายยุโสบ สาระยาน
ครู
กลุ่มสาระอัคล้าค
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
2 : เจ้าหน้าที่และบุคลากร(มัธยม)
3 : ครูภาคสามัญ(มัธยม)
4 : ครูภาคศาสนา(มัธยม)